2014/03/09

TMI Tag

Hello Beautiful! It has been a while since I posted anything. I know I suck, but I have been pretty busy and even though it feels like ages It has been only a week since my last update. Sooo.... yeah
Well....everyday there is more and more of you visiting and reading my blog and that made me thinking, that there re just waaay too many things I would like to share with yo and I´d like you to know about me. That is why I decided to go  a little deeper and share some more personal info using this TMI tag I found on youtube. I am sure that those of you, who are a little youtube/blog nerds already know what TMI tag is, but many of you might not know. So TMI stands for "Too Much Information" and in the tag you have 50 questions that you have to answer and your viewers or readers get to know you better. Pretty easy to understand right?!
Now that I explained the most important lets go straight on to the questions...
Ahoj kráska! Ano je to niaka doba od môjho posledného článku. Teda tak sa aspoň zdá. V skutočnosti prešiel asi len týždeň no ja som bola naozaj zaneprázdnená a na nič čo ma baví som nemala čas.
Každým dňom Vás sem prichádza viac a viac a viac... a uvedomila som si koľko vecí by som Vám chcela povedať a koľko  toho ešte o mne neviete. To je dôvod, prečo som sa rozhodla ísť trochu hlbšie a podeliť sa o niekoľko osobnejších informácii o mne a to pomocou TMI tag-u. Tí z Vás čo sú trochu zbehlí vo svete youtube/blogov určite vedia o čo v TMI tag-u ide no som si istá, že väčšine to až také jasne nieje takže... TMI znamená v preklade "až priveľa informácií" a obsahuje 50 otázok, na ktoré sa má odpovedať aby sa o tebe divák/čitateľ dozvedel čo najviac. Dosť pochopiteľné nie?! 
Tak a keď som vám to teraz tak pekne vysvetlila, poďme rovno na otázky...
1: What are you wearing?/ Čo máš na sebe oblečené?
- Right now I am wearing blue adidas sweatpants and athletic H&M T-shirt. 
- Momentálne mám na sebe modré adidas tepláky a sivé atletické H&M tričko.
2: Ever been in love?/ Bola si už zamilovaná?
-Yes I have been in love, but it has never last for too long or it was only one side thing....
- Ano bola som, no nikdy to nevydržalo alebo šlo o jedno strannú záležitosť...
3: Ever had a terrible breakup?/ Zažila si strašný rozchod?
- No, I hadn´t.  I had never been in a real relationship. yet ahahha
- Nie, nezažila. Nikdy som totiž nemala taký extra vzťah. Zatiaľ ahahah
4: How tall are you?/ Aká si vysoká?
- I am 169 - 172 cm. It depends who measures me ahhah.
- Mám 169 - 172 cm. Záleží na tom, kto ma meria ahahh.
5: How much do you weigh?/ Koľko vážiš?
-Funny.
-Vtipné.
6: Any tattoos?/Niake tetovanie?
- Nope, but I really what like three of them. 
- Nie, no túžim po asi troch.
7: Any piercings?/ Piercingy?
-Only ear piercings and I am going through fases when I am thinking about third ear pierce but then I am like nah and so on .
-Mám prepichnuté iba uši a prechádzam rôznymi fázami, v ktorých premýšlam o tretej ušnej dierke a potom si poviem že nie a tak dookola. 

8: OTP?/JSP

- One true pairing ... I love Karoline-Klaus and Caroline from Vampire Diaries but also Matt and Rebeka are soo cute but THE BEST must be obviously Chair- Chuck Bass and Blair from Gossip Girl. 
- Jeden skutočný/najlepší pár.... Milujem Karoline- Klaus a Caroline z Upírskych denníkov a Matt s Rebekou sú tiež rozkošný no asi uuplne že najdokonalejší pár sú samozrejme Chair- Chuck a Blair z Gossip Girl.

9: Favorite show?/ Obľúbený seriál? 

- At the moment I am really into The Originals and DowntonAbbey.
- Momentálne žeriem Pôvodných a DowntonAbbey.
10: Favorite bands?/Obľúbená skupina?
- I love bands and there is just waay to many but at the moment probably Imagine Dragons and American Authors.
- Zbožňujem skupiny takže je to faakt ťažké vybrať tú naj no momentálne mam najradšej asi Imagine Dragons a American Authors.
11: Something you miss? /Niečo čo ti chýba?
- Right now I miss summer holidays. I am in such a hectic time that I wish it was summer what usually doesn´t happen, cause I am not such a huge fan of that seasson. 
- V tomto hektickom období mi rozhodne chýbajú letné prázdniny. Naozaj ich potrebujem a túži  po nich, čo je na mňa dosť divné kedže niesom práve najväčší fanušík leta. 
12: Favorite song?/ Obľúbená pieseň?
- I am totally obsessed with Best Day of My life by American Authors for last couple of weeks so that must be it. 
- Posledných pár týždňou som závislá na Best Day of My life od American Authors takže to bude asi ono.
13: How old are you?
-17
14: Zodiac sign?/ Znamenie horoskopu? 
-Gemini
-Blíženec
15: Quality you look for in a partner?/ Vlastnosti, ktoré hľadáš v partnerovi? 
- Funny, nice smile that makes me melt inside (and outside if it is possible), tolerant and in love with me and all my imperfections.
- Vtipný, s pekným úsmevom z ktorého za mi vnútro rozpustí (aj vonkajšok ak by to bolo možné), tolerantný a zamilovaný o mňa a všetkých mojich nedokonalostí. 
16: Favorite Quote?/ Obľúbený citát?
- I have three so there is one "lighter": "Live, travel, adventure, bless and don´t be sorry."-Jack Kerouac, then two that makes me go on: "Sometimes I feel like giving up, but then I remember I have a lot motherfuckers to prove wrong." , " Life is like riding a bicycle. In order to keep a balance you have to keep moving." 
- Mám tri takže tu je ten "ľahší": "Ži, cestuj, buď dobrodružný, žehnaj a neľutuj." -Jack Kerouac, a potom sú dva čo mi pomáhajú ísť ďalej: "Občas to chcem vzdať, no potom si spomeniem že je príliš blbečkou, ktorým chcem niečo dokázať.", " Život je ako jazdiť na bicykli. Ak chceš udržať balans musíš sa hýbať." 
17: Favorite actor?/ Obľúbený herec?
- If it is a woman I would go with Meryl Streep and man, well it is between Johny Depp, Brad Pitt and Robert Downey Jr.
-Ak hovoríme o žene tak asi Meryl Streep a muž, no je to medzi Johny Deppom, Bradom Pittom a Robert Downey Jr.
18: Favorite color?/ Obľúbená farba?
- BLUE/ MODRÁ
19: Loud music or soft?/ Hlasná hudba či tichá?
-It depends on my mood.
-To záleží na mojej nálade.
20: Where do you go when you’re sad?/ Kam ideš keď si smutná?
- When I am sad I need company and my friends or family so I´ll try to be around them and get a little energy from them. 
- Ak som smutná potrebujem spoločnosť a priateľov či rodinu takže sa snažím byť v ich blízkosti a čerpať z nich trochu energie. 
21: How long does it take you to shower?/ Ako dlho ti trvá sprcha?
- Well if I am in a rush and I don´t wash my hair it is like 2 minutes but If I wash my hair and I have time it can go to 20 ahah
- No ak sa ponáhľam a neumývam si vlasy tak asi 2 minúty no ak si umývam vlasy a mám čas tak aj 20 ahahh
22: How long does it take you to get ready in the morning?/Ako dlho sa ráno chystáš?
- If I am going to school or somewhere special it is about 15 minutes with hair and make up and all that. 
- Ak idem do školy alebo niekam extra tak asi 15 minút s vlasmi aj make up-om. 
23: Ever been in a physical fight?/ Bola si niekedy v bitke?
- Yes, when I was like 14 or 13 with a girl that a little after that became my best friend.
- Ano keď som mala asi 14 či 13 s babou, ktorá sa chvílu na to stala mojou naj kamoškou. 
24: Turn on?/ Čo ťa priťahuje?
- Smile and good smell.
- Úsmev a dobrá vôňa.
25: Turn off?/ Čo ťa odpudzuje?
- Rude and impolite behaviour.
- Hrubé a nevychované správanie. 
26: The reason I joined Youtube/Blogspot?/ Prečo si sa pridala k Youtube/Bogspot?
- I wanted to do something creative and tis looked like fun.
- Chcela som robiť niečo kreatívne a toto bola pre mňa zábava.
27: Fears?/ Strach?
- darkness
- tma
28: Last thing that made you cry?/ Čo ťa naposledy rozplakalo?
- TV show with really emotional wedding. Bride couldn´t have her great parents there so they recorded them giving a speech and it was sooo nice.
- Svadba v televíznej relácií. Nevesta nemohla mať na svadbe starých rodičov a tak ich natočili ako hovorili prípitok a to bolo strašne pekné a dojemné
29: Last time you said you loved someone?/ Naposledy čo si povedala niekomu že ho miluješ?
- To a boy like 4 months ago but then to my mom like yesterday.
- Chalanovi asi pred 4 mesiacmi ale inak maminke včera. 
30: Meaning behind your YouTube/Blog Name?/ Zdôvodnenie tvojho Youtube/Blog mena?
- Well it is a shorter version of my name and I added Fashion to the end of my youtube name.
- Tak je to skrátená verzia môjho mena a na youtube som na koniec mena pripojila fashion 
31: Last book you read?/ Posledná knihy, ktorú si prečítala?
- Gayle Forman- Just One day / Iba jeden deň
32: The book you’re currently reading?/ Kniha, ktorú teraz čítaš?
- Kirk Douglas- Last tango in Brooklyn / Posledné tango v Brooklyne
33: Last show you watched?/ Posledný serial čo si pozerala?
- The Originals
34: Last person you talked to?/ Posledná osoba s ktorou si hovorila?
- Sister / Sestra
35: The relationship between you and the person you last texted?/ Vzťah s osobou s ktorou si si naposledy sms-kovala?
-My friend and classmate 
-Kamarát a spolužiak
36: Favorite food?/Obľúbené jedlo?
- shrimps
- krevety
37: Place you want to visit?/ Miesto, ktoré chceš navštíviť?
- I don´t know what it is about me and England,Italy but I would just love to go there and explore everythiiinnggg
- Neviem čo to je medzi mnou a Anglickom,Talianskom no chcela by som tam ísť a preskúmať všeeetkoo
38: Last place you were?/ Posledné miesto kde si bola?
- like on a holiday or trip - Wien
- ako na dovolenke či skôr výlete - Viedeň
39: Do you have a crush?/ Si do niekoho buchnutá?
- yes ;) 
- ano ;)
40: Last time you kissed someone?/ Posledný krát čo si niekoho pobozkala?
- My crush. Last night. In my dreams.  lol
- Môjho tajného. Včera. V snoch. ahah
41: Last time you were insulted?/ Naposledy čo si bola urazená?
- like two days ago? 
- asi pred dvoma dňami? 
42: Favorite flavor of sweet?/ Obľúbená príchuť sladkosti?
- strawberry
-jahoda
43: What instruments do you play??/ Na aký nástroj hráš?
- Flute/ Flauta
44: Favorite piece of jewelery?/ Obľúbený šperk?
- my moms vintage ring with red diamonts I wore on my prom
- maminkin vintage prsteň z červeného českého granátu, ktorý som na sebe mala na stužkovej
45: Last sport you played?/ Posledný šport ktorý si hrala či robila?
- I went cycling today. Does it count?
- Dnes som sa bola bicyklovať. Počíta sa to?
46: Last song you sang?/ Posledná pieseň, ktorú si spievala?
- All soundtracks from Twilight cause I had them on and I know every word of every song
- Všetky piesne z Twilight- u keďže som ich mala zapnuté a poznám každé slovo každej skladby
47: Favorite chat up line?/ Obľúbená baliaca fráza?
- Did it hurt? You know, when you felt down from the sky? - cheeezyyy and awkward
- Bolelo to? Vieš keď si spadla z neba? - trápna klasika
48: Have you ever used it?/ Už si ju použila?
NOPE/NIE
49: Last time you hung out with anyone?/ Naposledy čo si s niekym bola?
- today. mom and sister. But other then that on friday with my friends.
- dnes. s maminou a sestrou ale okrem toho v piatok s kamarátmi.
50: Who should answer these questions next?/ Kto by mal na tieto otázky odpovedať?
- Everyone! But maybe SweetLadyLollipop and AnnabellRuss?! Good luck girls it takes ages to answer to everything :)
- Všetci! No konkrétne asi SweetLadyLollipop a AnnaBellRuss?! Veľa šťastia baby, trvá to večnosť odpovedať na toto všetko :)

And that is it. Yeah we got to the end. Thank you so much if you made it all the way here. I hope you got to know a little more cheezy info about me. Come also next time :)
A to je všetko. Zvládli sme to. Ďakujem pekne ak si to zvládla až sem. Zastav sa aj inokedy. Dúfam že si sa dozvedela dáke "skvelé" info :)
XoXo 
DeniVev :*

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Blog Archive