2014/06/11

Do I change now?!.

People use to say, that they feel now change after any of their birthdays. Most of my relatives and friends said that turning 18 is nothing THAT special for them and that they felt no different. Well, then I guess I am different AGAIN.
Ľudia vravia, že oslava ich narodenín ich nikdy nezmenila.  Že sa nikdy necítili inak a neprešli žiadnou zmenou a to hlavne ked oslávili 18. narodeniny. V tom prípade som opäť INÁ.
Today I am celebrating my 18th birthday and I already feel weird and I KNOW I have changed in last year. And I mean I changed a lot in last year. I can tell that since I got to my last high school year I am more mature and I can deal with many problems or any other stuff on my own. I have never thought that becoming adult would actually affect me as much as it does.
Dnes oslavujem svoje osemnáste narodeniny a už teraz sa cítim iná. Posledný rok ma zmenil. Odkedy som nastúpila do maturitného ročníka viem že som vyspela a s veľa záležitosťami v živote sa dokážem vysporiadať aj sama bez pomoci. Nikdy som si nemyslela, že zmena z dieťaťa na dospelú ma tak veľmi ovplyvní a že ju budem pociťovať tak ako ju pociťujem. 
Today I didn´t want to just rumble around and make you tear up or anything. I just wanted to say how much I appreciate every single click on my blog and every single tip or help in my non blog life as well. I am so happy to have such a supportive and loving family and friends that take for who I am and love me for it.
Nechcem dnes iba kecať a rozcitlivieť vás. Dnes som chcela akurát povedať ako veľmi si cením každý jeden klik na môj blog a každú pomoc v mojom neblogovom živote. Teší ma, že mám vo svojom okolí toľko ľudí, čo ma vo všetkom podporujú a berú ma za osobu, ktorou som a tiež ma za to majú radi. 
Big thank you also goes to all of you who wished me happy birthday already and then to those I know that will wish me soon :)
Veľké vďaka ide tiež všetkým, čo mi už stihli zablahoželať a aj tím , o ktorých viem, že mi dnes zablahoželajú :) 
And as the last thing....I want to change a few things in my life. Especially my online life :D I would like to be more of good blogger and also I´d like to start a real good youtube channel. I always loved to make videos and I have a chance to do it, so why shouldn´t I go for it?! And NOW IT IS TIME FOR YOU! I would like YOU to either leave a comment below or send me a message on my facebook page  saying what video you would like me to do. Is it a challenge? Is it a lookbook? Is it a tutorial or a cooking video? I am up for almost everything! So please let me know :)
A nakoniec...chcela by som zmeniť niekoľko vecí vo svojom živote a to najmä v tom online :D Rada by som sa stala jednou z tích dobrých blogeriek a tiež by som chcela poriadne začať pracovať na svojom youtube. Vždy ma bavilo tvoriť rôzne videa a keď mám šancu tak robiť, tak prečo by som to nevyužila?! A teraz je ČAS PRE VÁS! Chcete aby som vytvorila konkrétne video? Tak mi napíšte dole v komentároch alebo mi pošlite správu na moju facebook stránku aké a ja ho urobím. Chcete aby som urobila challenge, lookbook, krok za krokom účes či make-up alebo video recept? Dajte mi vedieť! :) 
So that is all for today! I hope your day will be at least as good as mine. Until next time keep safe and stay yourself.
Tak a to je na dnes všetko! Dúfam že váš deň bude aspoň tak úžasný ako môj. A do ďalšieho postu sa opatrujte a ostaňte sami sebou. 
XoXo
DeniVev :*

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Blog Archive