2014/02/27

Read it Girl

I LOVE reading. A good book is almost as saint as bible to me. And that is why  I´d like to share with all the girls out there, a few of my favourite books. These aren´t any based on phylosophy or history. Today I will be writing about classic and easy books that you will be hooked to after a few pages.

MILUJEM čítanie. Dobrá kniha je pre mňa takmer taká svätá ako biblia. Preto sa chcem dnes podeliť o niekoľko najobľúbenejších. Niesu to knihy založené na filozofii či histórii. Ide o jednoduché a klasické babské čítanie, ktoré zaujme už na prvých stránkach.
Harry Potter
Starting off from my childhood. Harry Potter and the philosopher´s stone was the first bigger book I read. Like EVER. And ever since then Harry became my little crush and I had to have and read all the other parts. Since I was maybe 8 I wanted to be Hermione. Smart, Pretty and Witch. Wouldn´t it be great?! 
As I grew up characters grew as well and they were more mature with every part. It wasn´t a goodnight fairytale anymore. If you read this book you now there are a few really sad and emotional moments. And to be honest I don´t understand why everyone cried so much over Dumbledores death. I personaly cried more when Doby and Fred died. 
Obviously I don´t like all parts of HP the same. I enjoyed fourth and fifth part the most. In fourth I felt in love with Cedric. New misterious character you never heard of before.
Začnem od svojich detských čias. Harry Potter a kameň mudrcov bola prvá hrubšia kniha,ktorú som prečítala.A od tej doby bol Harry mojou tajnou láskou. Vždy som tiež túžila byť ako Hermiona. Múdra, pekná a čarodejnica. Nebolo by to skvelé?! 
Ako som rástla aj postavy v knihe sa vyvíjali a dospievali. Už to nebola uspávanka na dobrú noc. Ak ste HP už čítali viete že tu je niekoľko smutných a emocionálnych momentov. A ak mám byť úprimná, nechápem prečo boli všetci taký zničený po Dumbledorovej smrti. Ja som viac plakala keď umrel Doby a Fred.
Samozrejme nepáčili sa mi všetky knihy rovnako. Štvrtý a piaty diel mám najradšej. V štvorke som sa tak trochu zabuchla do Cedrica. Bol takou novou a tajomnou postavou s ktorou sme sa pretým nestretli.
Ballet Shoes
When I was little I was going for a Ballet lessons. Thats why I was so attracted to this book when I saw the name of it. Later on when I started reading it I realised that it is all happening in golden age. In the 20s. I love golden age and ballet and England. Oh wow. 
This is a story about 3 adopted sisters Pauline, Petrova and Posy Fossil. Each of the girls is discovered as a baby by Great-Uncle-Matthew, known as "Gum" and sent home to his great-niece, Sylvia and her childhood nanny, Nana. They rae having good time. Taking care of each other. But they have a problem. Lack of money. So they are trying several different ways how to earn some . One of them is taking girls for drama and dancing lessons so they can work in theater and earn money. Pauline has a great acting talent and Posy is a greaz dancer. Petrova is dreaming about something else...
And so the story goes. It is wonderful story, originally written for kids, full of fun and classic problems of 20s-30s. And the story also shows how girls in such age lived and what they wanted to achieve. And that is what I like the most.
Ako malá som navštevovala hodiny baletu. Preto som bola tak zaujatá názvom tejto knihy. Neskôr, keď som sa do nej začítala, som zistila, že sa dej odohráva v zlatej ére. V 20rokoch. No a ja 20-te milujem a aj balet aj Anglicko. No proste WOW.
Toto je príbeh o troch adoptovaných sestrách Pauline, Petrove a Posy Fossil. Každá bola nájdená ako bábätko stríkom "Gum" a poslaná do Anglicka Sylvii a Nane. Tie sa o dievčatá starali. Prechádzajú však aj ťažkým obdobím a rôznymi problémami. Ako je nedostatok peňazí. Snažia sa vymyslieť rôzne spôsoby ako zarobiť. Jedným z nich je, že dievčatá začnú navštevovať hodiny herectva a tanca aby mohli pracovať v divadle. Z Pauline za stane herečka, Posy je skvelá baletka no Petrova sníva o niečom úplne inom....
A tak dej pokračuje. Ide o krásny príbeh, pôvodne napísaný pre deti, plný zábavy a klasických problémov 20-tych-30-tych rokov. A tiež príbeh ukazuje ako dievčatá vo veku od 6-12 a čo chcú v živote dosiahnuť. A to sa mi na tejto knihe páči najviac. 
I Heart Paris
In case you love romantic and girly stories then I Heart Paris is perfect for you. It is a story about a blogger from England living in New York going to Paris with her boyfriend. She has a job of my dreams and boy I wish I´ll find one day. That is why I liked it so much and I was really hooked to the story. This is one of those books that you can read on one breath. 
So if you are looking for a funny, girly book full of unexpected situations...this is it! 
Ak sa ti páčia romantické a dievčenské knihy, tak I Heart Paris je tá pravá pre teba. Je to príbeh o bloggerke z Anglicka, žijúcej v New Yorku a cestujúcej do Paríža s jej priateľom. Má prácu mojich snov a priateľa, ktorého dúfam že nájdem aj ja. Preto sa mi táto kniha tak veľmi páčila a bola som ňou tak "posadnutá". Je to jeden z tých príbehov, ktorý zhltnete na jeden krát.
Takže ak hľadáte vtipnú, babskú knihu plnú neočakávaných zvratov...toto je ono!
One Day
What about documentary of friendship?! Lasts forever, basicly. This is a book full of funny, unexpected and emotional moments. If you are not a fan of  happy endings or you would like a little twist in between those classic sweet stories then deffinitely try this one. 
I liked how the story shows, that friendship can last forever and change into love. And even though not everything ends happily and as you hoped it would there is aways someone who would stand by your side. 
A čo tak dokumentácia priatelstva?! V podstate trvá navždy. Je to kniha plná vtipných, neočakávaných a emocionálnych momentov. Ak nieste fanušíkom práve šťastných koncov alebo by ste si chceli prečítať niečo iné ako presladené romániky tak toto je to pravé.
Príbeh sa mi páčil, pretože ukázal ako môže priateľstvo trvať navždy alebo ako sa môže zmeniť na lásku. A ak aj niečo neskončí najšťastnejšie a tak ako ste dúfali , vždy pri vás niekto bude stáť.
 Love from Both Sides
If I had to describe this book in one word I´d say : HILARIOUS! It is a book full of real, funny, awkward and surprising stories about dates that didn´t went as planned. 
Story about two people trying to find thheir love. They think that there is no soulmate for them. They feel lost and left behind. At the end they find each other. By an accident that surprisingly is HILARIOUS. 
In case you are at least a little bit like me and you like to have a good laugh....well.
Ak by som túto knihu mala popísať jedným slovom použila by som: K POPUKANIE! Je plná vtipných, realistických, trápnych a prekvapujúcich príbehov zo stretnutí s opačným pohlavým, ktoré nedopadnú podľa plánov.
Ide o príbeh medzi ľudí, ktorý si nedokážu nájsť svoju spriaznenú dušu. Myslia si že ju už nikdy nenájdu a budu navždy sami. Nakoniec sa zoznámia a to úplnou náhodou, ktorá vás prekvapí a nebude chýbať dávka trápnosti.
V prípade, že ste aspoň trochu ako ja a radi sa zasmejete...nech sa páči.
And that is it. I hope I gave you some tips and now go and read!!!! It is better then spending hours on tumblr or pinterest (of course I am not talking about myself). 
And until next time.....
Tak a to je všetko. Dúfam že som ponúkla niekoľko typov. Teraz šup-šup čítať knihy!!! Je to lepšie strávený čas ako prehliadanie tumbler-u a pinterest-u (samozrejme nehovorí o sebe).

XoXo
DeniVev :*

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Blog Archive