2014/05/15

Fight for yourself

Yes! Another emotional post is coming.
I am sure that many of you had already seen an audition of Bars and Melody at Britain´s got talent. They were rapping and singing sooo perfectly and emotionally. Boys made everyone to stand up and judges to press their Golden Buzzer! The theme of their performance was anti-bully!
Áno! Prichádza ďalší emocionálny článok. 
Som si istá, že už väčšina z Vás videla konkurz Barsa a Melodyho v Británia má talent. Chalani rapovali a spievali a to naozaj skvelo. Prinútili celú sálu ku standing-ovation a porotu k stlačeniu zlatého bzučiaka. Témou ich predstavenia bol boj proti šikane! 

I know it might sound like a total cliche for many of you. Some of you might feel like this subject is over-mentioned I guess, but it isn´t. No matter how much we all try as you can see there are ALWAYS kids and also in some cases adults being bullied. Is it ever gonna stop?! Who knows.
I personally had been through rough time and I have experience with bully. My case wasn´t as bad as many others, but still I know how others can feel. That is also reason why I tried to do something at our school to stop it. I know it was a success, because that topic is off since then. But there are millions other schools and organizations that should try to do something. We might NOT be able to bully once and for all, but we can at least try, right?! Just as I did!
Ano možno vám táto téma príde ako príliš spomínaná, no nie je. Je jedno ako veľmi sa snažíme a ako bojujeme aby sa tento problém vyriešil. Vidíte, že sa každý deň nájdu nové a nové obete. Skončí to niekedy? Kto vie.
Aj ja osobne som si šikanou prešla. Zažila som ťažké časy. Môj prípad našťastie nebol príliš vážny(teda podľa toho čo beriem za naozaj vážne), no rozhodne dokážem súcitiť s ostatnými. A aj to je dôvod prečo som sa pokúsila urobiť na našej škole zmenu. Usporiadala som akciu proti šikane a som rada, že sme sa od tej doby k tejto téme už nemuseli vracať. No stále je na svete milióny škôl, na ktorých by sa malo niečo čo najrýchlejšie zmeniť. Možno nebudeme schopný raz a navždy šikanu zničiť ale môžme sa o to predsa aspoň pokúsiť, nie? Tak ako som to spravila ja!

I am not writing this to make anyone feel bad or depressed. I want to motivate and inspire others to fight against such a social problems. You have someone around who is a victim of bully, racism or even sexism?!  Help them! Talk to them. Try to change their life. 
Nesnažím sa dostať vás do zlej alebo až depresívnej nálady. Vážne! Chcem iba motivovať a inšpirovať všetkých aby bojovali proti tomuto sociálnemu problému. Máš  v okolí niekoho, kto je obeťou šikany, rasizmu alebo možno sexizmu? Pomôž im! Porozprávaj sa s nimi. Pokús sa zmeniť ich život.

Are YOU a victim?! Find someone who you can talk to. There are people online who takes care of people like you. Just don´t do anything stupid. It isn´t over. You are strong enough to go through this. Or maybe you can find a hobby that you can put your rage to. What ever you do don´t forget to keep your chin up and never loose faith. Bright days would come and those who hurt you would be gone. You would never have to see them after all.  Be happy and survive! So many people before you had find a way out of this so don´t even try to make yourself feel weak! That is an ORDER! Ok?! ;)
Si obeťou?! Nájdi niekoho s kým sa o tom môžeš porozprávať. Aj na internete môžeš nájsť pomoc od ľudí, ktorý sú ako ty a prešli si tým istým. Hlavne neurob nič hlúpe. Život sa ti neskončil. Si dostatočne silná osobnosť. Možno nové hobby vďaka ktorému prídeš na iné myšlienky ti pomôže. Využi ho na ventilovanie toho hnevu a všetkých iných pocitov. Čokoľvek z toho spravíš hlavne hlavu hore a nestrácaj nádej. Prídu krajšie dni a tí, čo ťa ponižovali už v tvojom živote nebudú. Buď šťastný/á a prežiješ! Toľko ľudí si tím prešlo pred tebou a každý našiel spôsob ako ísť ďalej. Takže sa už nevyhováraj a nerob zo seba padavku! To je ROZKAZ! Ok?! ;)


Sooo.... keep safe, chin up, help others and come back next time ;)
Taaak.... opatruj sa, hlavu hore, pomáhaj druhým a zas sa vráť ;)


XoXo
DeniVev :*

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Blog Archive